เทศบาลตำบล สอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
e
Service
กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
ติดต่อ
  • โทรศัพท์ :
  • 054-591-712
  • E-Mail :
  • sarabansong@song.go.th, noimk2512@song.go.th, admin52401@song.go.th, admin52402@song.go.th, mophoo1@song.go.th
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น
(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดการระบบ e-Service
คู่มือการใช้งาน e-Service
สำหรับประชาชน