เทศบาลตำบล สอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. สอง)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 506-0-56271-9
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลสอง