หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ชนิดผิวทาง AC ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50-3.90 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 959.50 ตารางเมตร จากบ้าน นายประสิทธิ์ ใจเอื้อ ถึงที่ดินนางกมลพร ทาแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ชนิดผิวทาง AC ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.80-4.30 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,473.50 ตารางเมตร จากบ้าน นางเนาวรัตน์ บุญชุม ถึงบ้านนายสมนึก เมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่จากที่ทำการประปา ถึงบ้านนายวุฒิ อาษา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 161.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จากแยกสวนนายศักดิ์ชัย ปรึกษาดี ถึงสวนนายชัยกาญจน์ สมบัตินันท์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จากบ้านนายสุมน ศรีโพธิ์ ถึงสวนนายสุมน ศรีโพธิ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 1.201.201.00 เมตร จำนวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ จากหน้าศูนย์ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนางวราภรณ์ ทองเจือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
054-591712 ต่อ 239
แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10