หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรฐานจริยธรรม 9 ข้อ ของข้าราชการ ลูกจ้าง อปท. [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
วินัยและการรักษาวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)