หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
เมื่อวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองราบงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันอุทกภัย น้ำป่า
ไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติพิจารณาขอคามเห็นชอบรับมอบเครื่องใช้สำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Laser 107 A
จำนวน 1 เครื่อง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 14.02 น. โดย คุณ จักรพงศ์ จงสุขสันติกุล

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-960-1617
แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10