หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วบผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบีบที่ 4) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2558แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2549 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2   
     
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-960-1617
แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10