หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
  
ประกาศ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
 

               เทศบาลตำบลสอง ได้จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลสอง คำสั่งที่ ๔๖๐/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสอง และแจ่้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ
               เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นไ้ด้ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสอง เพือให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาบตำบลสองทราบ และปิดประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ทำการ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยโครงการ/กิจกรรมมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู็บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสอง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2566 เวลา 15.36 น. โดย คุณ จักรพงศ์ จงสุขสันติกุล

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-960-1617
แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10