หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
 
 
 


 
ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลสอง มีลักษณะการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความกลมเกลียว สามัคคี ชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งในตำบลมีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้เทศบาลตำบลสอง มีความอุดมสมบูรณ์ ดินดี น้ำดี เอื้อต่อการทำการเกษตรของชาวบ้าน
 
 


ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลสอง มีดังนี้

วัดคุ้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต.บ้านกลาง

วัดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง

วัดเทพสุนทรินทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง

วัดศรีมูลเรือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ้านหนุน

วัดลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.บ้านหนุน
 โรงพยาบาล รัฐบาล เตียงคนไข้ 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง

คลินิก จำนวน 4 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 


 

โรงเรียนระดับอนุบาล, ศูนย์เด็กเล็ก   จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง  
 
โรงเรียนอนุบาลอำนวยพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต.บ้านกลาง  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสอง ตั้งอยู่หมู่ที่