หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายฉัตร์ชัย ถนอม
ปลัดเทศบาลตำบลสอง
โทร : 081-8827233
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-
-
-
โทร : -
นางวารุณี สอนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-2696336
นางสาวศรินยา พูนพรพัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-9378894
นายไกรศักดิ์ สุทธะ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-0406314
นางสาวนิสากร ม่วงนาสอน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-4945326
นางสาวนิตยา เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 080-672-9637